Onderwijs in Vlaanderen. Er valt wat over te zeggen.
Elke ouder neemt beslissingen als het om onderwijs gaat, je beslist naar welke
school je kinderen gaan en hoe je ze tijdens hun schooljaren stimuleert. Tot
hier ben je mee? Oef! Maar waarop baseer je die beslissingen? Met andere
woorden, hoe kies jij DE SCHOOL voor jouw kind? Wij leggen bij Maison Slash
maandelijks een alternatieve onderwijsmethode onder de loep. Deze maand: de BroeBELschool, geïnspireerd door schrijver Marc de Bel.

De broebelschool, wasda?

Marc de Bel, auteur van onder meer 'Blinker en het BagBag-juweel' en 'De zusjes Kriegel' kent iedereen, maar wist je dat hij ook een school heeft opgericht? Hoe cool is dat? Op 1 september 2014 gaf hij de aftrap van de allereerste BroeBELschool, een alternatief onderwijsmodel voor kleuter-én lagere school. 

5LUb0HfK3g7gIuYxDn4vhKoiDeod0yV4VZCNGfmo.png

"We vertrekken vanuit de leefwereld van het kind"

Nathalie Van Driessche is coördinator van de BroeBELschool in Oudenaarde: 'We zijn geen methodeschool maar situeren ons ergens tussen traditioneel onderwijs en methodeonderwijs. We gaan wel heel ervaringsgericht te werk. Dit houdt in dat leerlingen inspraak krijgen in hun leertraject. Zo zullen we bij de projecten steeds vertrekken vanuit de leefwereld van onze kinderen: wat leeft bij hen, wat houdt hen bezig, wat prikkelt hen?'

'Het grote verschil met een traditionele school is vooral de totale persoonlijkheidsontwikkeling die we voorop stellen. We willen kinderen laten groeien op hoofd- (cognitief), hart- (sociaal-emotioneel) en handenniveau (creativiteit). Dit doen we door de kinderen leerstof aan te bieden op verschillende manieren en door een aantal specifieke werkvormen. Zo hebben we bijvoorbeeld dagelijks kringgesprekken (tot in het zesde leerjaar) waarbij kinderen vertellen over wat bij hen leeft, maar waar ook echte debatten ontstaan.  Waar over actualiteit gepraat wordt en waar kinderen op een goede manier hun mening leren formuleren.'

'In de voormiddag worden de cognitief gerichte vakken aangeboden en in de namiddag gaan de kinderen aan de slag met projecten, creatieve opdrachten of natuuropdrachten.'

Groeirapport

Nathalie: 'Als leerkracht vraagt deze manier van werken wel extra voorbereidend werk en een hoge vorm van differentiatie.  Ook de evaluatie van leerlingen bekijken we ruimer: we geven geen punten maar zorgen voor een groeirapport waarin de vorderingen van elke leerling(e) beschreven wordt. Een punt zegt weinig over de groeikansen die een leerling(e) heeft en welke stappen hij/zij al zette in zijn/haar persoonlijke ontwikkeling.'

'We zijn een klein team wat inhoudt dat alle extra taken (toezicht, schoolorganisaties, extra activiteiten, ...) op onze schouders terechtkomt. We kunnen ons niet zomaar opsplitsen in werkgroepen, maar doen alles samen. Dit zorgt wel voor een grote verbondenheid tussen de leerkrachten.  We zijn een hecht team dat voor elkaar én voor de kinderen door het vuur gaat.'  

'Ook van de leerlingen en de ouders krijgen we heel wat terug: de leerlingen zien groeien, een kind dat het wat moeilijk had maar nu vooraan op het forum trots zijn talent toont aan de andere leerlingen en ouders, de warmte die op school hangt, kinderen die elkaar spontaan helpen, die lachende gezichtjes... Dat geeft heel veel voldoening.'

'In het zaadje zit al de hele bloem...als je 't knuffelt doet het BOEM'

(Marc de Bel)

'Onze school bestaat nog niet zo lang, we startten in september 2014. Of we de eindtermen wel zouden behalen én of de kinderen wel voldoende zouden leren, is de grootste kritiek die we in het begin kregen. Vandaag blijkt dat onze leerlingen soms net meer bereiken dan wat verwacht wordt: ze kennen zichzelf heel goed, weten wat hun talenten zijn, wat hun groeikansen zijn maar vooral hoe ze hiermee kunnen omgaan of op welke manier ze dit dan kunnen ondersteunen om toch het doel te bereiken. Door de lessen actief te maken en heel praktijkgericht te werken zien ze ook het nut van veel lessen in. Dat zorgt voor meer leermotivatie.'

bhpQCT1b8N4MRgHWkWgFbOCAtl4TPnAhCyLXuxq0.jpeg

Op naar de middelbare school

Nathalie: 'Natuurlijk hebben ze de nodige kennis om de stap te zetten naar het secundair onderwijs. Kinderen die onze BroeBELschool verlaten, hebben zelfs extra troeven ten opzichte van andere kinderen. Ze weten heel goed wat hun talenten zijn en waar ze het nog moeilijk mee hebben, maar ook hoe ze met hun groeikansen kunnen omgaan en wat hen hierbij kan helpen. Ze hebben geleerd om hun werk te plannen en hoe ze hun leerstof best kunnen verwerken.'

'Ook emotioneel gezien zijn ze klaar om de stap te zetten. Ze leerden op een goede manier opkomen voor zichzelf en hoe ze anderen kunnen helpen. Door onze manier van werken hebben ze een grote zelfstandigheid en vooral voldoende zelfvertrouwen om de volgende grote stap naar het secundair onderwijs te zetten.'

Als ouder word je nauw betrokken bij het leerproces van je kind in de BroeBELschool. Dat zegt toch Ruth Larno, slashparent van twee loeties (Oudenaards dialect voor kapoenen) Briek (9) en Juul (7).

Ruth: 'Toen Briek naar het eerste leerjaar ging, hebben wij bewust gekozen voor de BroeBELschool. De ervaringsgerichte, experimentele manier van lesgeven trok ons enorm aan. Achteraf bleek dit een goede keuze voor ons zoontje Briek die graag actief is. Ook de kleinschaligheid van de school is een pluspunt en de grote avontuurlijke speelplaats waar de kinderen naar hartenlust kunnen ravotten, kampen bouwen,...'

'Een groot verschil met traditionele scholen is het feit dat de leerstof op een andere, creatieve, ervaringsgerichte manier wordt aangebracht. Maar al te vaak wordt in onze maatschappij de nadruk gelegd op het hoofd, terwijl sociale, emotionele, artistieke aspecten even belangrijk zijn.'

'Elk kind is uniek en heeft zijn eigen talenten en dat wordt ook zo aanvaard. Het ene kind kan een wiskundeknobbel zijn, een ander kind juist heel creatief. Wat ik erg belangrijk vind, is dat er geen zinloos huiswerk wordt gegeven. Als de kinderen van school komen, moeten ze thuis kunnen spelen en zo hun hoofd leegmaken voor een nieuwe schooldag. Ik ben ook grote fan van toetsen en een rapport zonder punten. In plaats daarvan krijgen ze een mooie evaluatie van hoofd, handen en hart.'

YiLL2UfAQBYsZHaOra3VSmjSJqO0SPT5oyfwqB14.jpeg

Van buitenklas tot schoolmoestuin

De jongens van Ruth voelen zich heel goed op school. Elk vanuit hun eigen karakter.
Ruth: 'Briek vanuit een onbevangenheid, hart op de tong en Juul die de zaken rustig overschouwt. Voor hen is het superbelangrijk dat ze zich kunnen uitleven op de grote groene avontuurlijke speelplaats. Het contact met de natuur is een enorm pluspunt. Er is een buitenklas, de kinderen verzorgen de dieren (kippen, geiten, konijnen) en steken hun handen uit de mouwen in de schoolmoestuin.'

'Voor mij is het geheim van goed onderwijs een school waar elk kind echt zichzelf kan zijn en in een veilige omgeving voluit kan ontdekken, leren, maar ook fouten maken,' vult Ruth aan. 'Het is ook superfijn dat het een school is waar we kunnen rekenen op heel wat enthousiaste ouders die zich op verschillende manieren vrijblijvend inzetten. De Bruistabletten is naam van de oudervereniging van de school. Zij organiseren jaarlijks leuke activiteiten zoals de Broebelse vertelsels, een buitenbrunch, ... een superleuke betrokkenheid waardoor je nog meer het gevoel hebt dat je deel uitmaakt van de school.'

Nood aan meer info over broeBELscholen? Of op zoek naar eentje dichter bij jou in de buurt? Check dan zeker even deze website