Remember ergens in maart? De scholen vielen weg en plots waren we niet meer enkel parent/werknemer maar ook /leerkracht, en dat werd een meer dan grote uitdaging. En plots kwam er: 'het coronaverlof'. We hoorden het overal! 't Is te zeggen, vooral veel vragen en weinig antwoorden dan. Wat we al weten is dat het coronaverlof een extra ouderschapsverlof is voor slashparents die door de coronacrisis moeten jongleren met hun werk en hun kinderen. Maar hoe werkt dat dan? En is dat dan voor alle ouders?  En wat moet je hiervoor doen? En? En? En?

Om een einde te maken aan alle zwarte gaten in het coronaverlof-misterie hield Maison Slash een Instagram Live waarin we al jullie vragen aan Philip Widney van de Gezinsbond stelde. Denk je nu: 'Damn, ik heb dat gemist en ik snap er helemaal niets van!' We got your back! Alé, vanop een afstandje dan toch. In ieder geval: zie hier de antwoorden op al jouw vraagtekens. You're welcome!

Wie kan coronaverlof nemen?

Het coronaverlof is voor werknemende slashparents met minstens één (pleeg)kind of adoptiekind jonger dan 12 jaar of met een zorgebehoevend (pleeg)kind of adoptiekind ongeacht de leeftijd.

Vanaf wanneer kunnen we het aanvragen?

De wet moet eerst in het Staatsblad gepubliceerd worden vooraleer het in gang gezet kan worden. Dat zou tegen 12 mei zeker in orde moeten zijn.

Tot wanneer kunnen we het opnemen?

Dat is sterk afhankelijk van de exitstrategie en wanneer alle kinderen terug naar school of naar de opvang kunnen. Voorlopig staat het gepland tot eind juni, maar dat kan dus nog verlengd worden.

Hoe werkt het?

Je moet het coronaverlof eerst bij je werkgever aanvragen. Die heeft drie dagen tijd om je aanvraag te beantwoorden. Bij goedkeuring, kan je naar stap twee gaan: het online aanvragen van je coronaverlof via de RVA.

Wat als mijn werkgever 'nee' zegt?

Jammer genoeg kan je werkgever, in tegenstelling tot bij gewoon ouderschapsverlof, weigeren. De werkgever moet ook niet motiveren waarom hij het afkeurt.

Kan je je tijdskrediet onderbreken voor coronaverlof?

Het is niet combineerbaar met tijdskrediet, zorgkrediet of een loopbaanonderbreking. Je kan dus wel je tijdskrediet stopzetten en vervangen door een coronaverlof. Let wel: achteraf zal je je tijdskrediet opnieuw moeten aanvragen en kan het zijn dat je op de wachtlijst belandt.

Worden je coronaverlofdagen afgetrokken van je gewoon ouderschapsverlof?

Nee, dit zijn echt extra dagen.

Hoe zit het met zelfstandigen?

Zelfstandigen hebben jammer genoeg sowieso al geen ouderschapsverlof. Daarom kunnen ze ook geen gebruik maken van het coronaverlof.

Geldt het coronaverlof ook voor leerkrachten?

Leerkrachten hebben een speciale regeling wat betreft het ouderschapsverlof. Daarom is de mogelijkheid voor coronaverlof er nog niet. Er is wel een onderzoek gaande.

Mag je zelf kiezen hoe je het coronaverlof indeelt?

Je kan dat volledig zelf met je werkgever bepalen. De basisregel is dat het corona-ouderschapsverlof enkel deeltijds kan opgenomen worden. Een halftijdse opname is mogelijk voor slashparents die voltijds of minstens 75 procent werken. Wie voltijds werkt, kan ook kiezen voor een 1/5-opname. Het verlof kan in één keer opgenomen worden of verspreid over verschillende weken of maanden die al dan niet op elkaar aansluiten.

Heeft het een effect op mijn vakantiedagen?

Ja. Als je coronaverlof opneemt, heeft dat helaas een effect op je vakantiedagen van volgend jaar.

Heeft het een invloed op mijn belastingen?

Er wordt standaard 17 procent ingehouden, maar dat kan nog stijgen. Het is allemaal afhankelijk van je inkomen en hoeveel ouderschapsverlof je opneemt. Als je lid bent van de Gezinsbond kan je bij onze sociale dienst terecht voor een berekening.

Kan je coronaverlof aanvragen als je net met een nieuwe job bent begonnen of gaat beginnen?

Je moet minstens 1 maand in dienst zijn vooraleer je het coronaverlof kan opnemen.

Kan ik ook coronaverlof krijgen als ik voltijds voor het kind van mijn partner zorg maar niet de biologische vader/moeder ben?

Neen. Alleen biologische ouders of pleegouders kunnen coronaverlof krijgen.

De organisatie van het coronaverlof is constant in beweging. Lees de laatste updates op de website van de Gezinsbond.