Wie de beelden heeft gezien van de seksistische lezing van Jeff Hoeyberghs aan de UGent snapt waarom ze de nodige ophef veroorzaken. De bekende chirurg was vorige week uitgenodigd door de studentenvereniging KVHV (Katholiek Vlaams Hoogstudentenverbond) en deed enkele zeer teleurstellende uitspraken over vrouwen. Lezeres - en tevens moeder van een jonge dochter- Jolien schreef een open brief. 

“Vrouwen willen wel privileges, maar niet meer hun benen opendoen”. "Mannen die hulp zoeken bij “een wijf” zijn "jeanetten”. “Je kan een vrouw niet als een gelijke behandelen zonder haar slaaf te worden”. Het zijn maar enkele voorbeelden van de vele seksistische uitspraken die chirurg Jeff Hoeyberghs deed tijdens zijn lezing afgelopen week aan UGent. Bekijk hier de hele video.

Bij Jolien, slashparent van een jonge dochter, gingen de haren rechtop staan bij het zien van de beelden. Daarop schreef ze deze open brief aan de rector van UGent. 

Durf Denken, maar durf ook Doen - open brief

Geachte professor Van de Walle,

Ik ken u niet, u kent mij niet. Ik studeer of werk niet aan de UGent en woon zelfs niet in Gent. Ik ben Jolien. Ik woon, werk en studeerde ooit in Leuven. Ik zette in 2018 een dochter op de wereld. Waarom dat een reden is om u een mail te sturen, hoor ik u denken? Omdat ik mij zorgen maak. Omdat ik, samen met mijn man, onze dochter probeer op te voeden tot een zelfstandige en mondige persoon. Ze is bijna twee, onze dochter. Wat die zelfstandigheid betreft, boeken we vooruitgang en wat de mondigheid betreft, kan ik u nu al zeggen dat ik me geen zorgen maak over later. Het kind kan amper praten en ze is mondig, nu al. Ik weet het, de peuterpuberteit, die waait wel weer over. Maar ik koester de hoop dat ze mondig blijft. Dat ze een kritische geest mag ontwikkelen. Dat als ze later 'NEE!' roept tegen iemand om welke reden dan ook (vermoedelijk niet meer omdat iemand haar vraagt haar jas aan te doen), die 'nee' gehoord en gerespecteerd wordt. En over dat gehoord en gerespecteerd worden; ik hoop dat ongeacht de dromen en ambities die zij koestert, ze de kans krijgt om die waar te maken. In een samenleving waar vrouwen evenveel kansen krijgen als mannen, waar ze gehoord én gerespecteerd worden. Of ze nu de wondere wereld van de communicatie wil gaan ontdekken zoals haar moeder, of liever ingenieur wil worden zoals haar vader. En dan kom ik tot mijn bezorgdheid, professor, want hoe zal ze daartoe in staat zijn als in onze samenleving seksisme, discriminatie en haatdragende uiteenzettingen zoals die van Jeff Hoeyberghs nog steeds getolereerd worden? Als verenigingen zoals KVHV nog altijd een vrijgeleide krijgen om hun zin te doen en bij te dragen aan de zo giftige intolerantie? Ik zal het u zeggen. Ze zal daartoe in staat zijn omdat ze mijn temperament heeft. Omdat wij vrouwen zijn die ons niet laten kleineren, beledigen of bang maken door mannen zoals Jeff en verenigingen zoals KVHV of Schild en Vrienden. Maar niet elk meisje wordt zo opgevoed. Niet in elke vrouw schuilt een leeuwin die het durft opnemen tegen de voorgenoemde dinosaurussen zoals Jeff en hyenaroedels zoals KVHV. Onze dochters opvoeden tot kritische, zelfstandige en ondernemende individuen is niet voldoende. Pas wanneer we ook onze zonen op een andere manier opvoeden, op een manier die hen respect voor vrouwen bijbrengt, boeken we écht vooruitgang. En ja, dat is een taak voor de ouders van vandaag, zoals mijn man en ik, onze familie, onze vrienden en kennissen. Maar hey, 'It takes a village to raise a child' en laat een universiteit nu net geen onbelangrijke rol spelen in die 'village'. "De UGent ziet de diversiteit van de perspectieven onder de leden van haar gemeenschap als een verrijking en als een gegeven dat haar dichter brengt bij de hedendaagse sociale realiteit", lees ik in de onderwijsvisie en -strategie van de UGent. Wanneer zal de UGent dan inzien dat verenigingen zoals KVHV en uitlatingen zoals die van Jeff tijdens een lezing georganiseerd aan de UGent niet passen in die visie? U pleit voor 'perspectiefwisseling' in de academische, disciplinaire zin van het woord. Maar wat met het 'muliperspectivisme' in een sociale context? Hoe kan het dat het KVHV, dat zulke rigide denkkaders hanteert en gekend staat om zijn seksisme, racisme en haatdragendheid zoveel ruimte blijft krijgen? Wanneer zal de UGent hier haar verantwoordelijkheid opnemen - en haar studenten leren om ook aan perspectiefwisseling te doen op sociaal vlak? En hoe zal u dat doen?

Stel mij gerust, professor Van de Walle, want ik ben een leeuwin, maar ik ben ook een bezorgde moeder. Vriendelijke groeten,
Jolien