Onderwijs in Vlaanderen. Er valt wat over te zeggen. Elke ouder neemt beslissingen als het om onderwijs gaat, je beslist naar welke school je kinderen gaan en hoe je ze tijdens hun schooljaren stimuleert. Tot hier ben je mee? Oef! Maar waarop baseer je die beslissingen? Met andere woorden, hoe kies jij DE SCHOOL voor jouw kind? Wij leggen bij Maison Slash maandelijks een alternatieve onderwijsmethode onder de loep. Deze maand: de daltonschool.

Maar al te vaak kiezen ouders gewoon het dichtstbijzijnde schooltje in hun dorp of stad zonder er echt bij na te denken hoe het er daar aan toe gaat. Voor 't gemak. Toch kan het ook anders. Om je een handje te helpen, vertellen wij je graag wat meer over alternatieve en methodescholen. Scholen die onderwijs aanbieden volgens een bijzondere pedagogische en didactische methode en vertrekken vanuit de leefwereld van het kind. Vorige maand waren we op bezoek in een Steinerschool, deze maand trekken we naar een Daltonschool.

De DALTONschool, wasda?

Daltononderwijs is een manier van omgaan met elkaar: het is een attitude!  Werken volgens de daltonprincipes betekent ruimte scheppen en kinderen de vrijheid en verantwoordelijkheid geven om zelfstandig of samen op een geschikte plek te werken aan basisstof en/of keuzewerk en aan hen duidelijk te maken wat het doel van dit leren is.

"Leren is een ontdekkingsreis"

In Vlaanderen zijn er een tiental daltonscholen.  Het Leerlabo in Westerlo is de eerste campus in Vlaanderen waar je van kleuter tot jongvolwassene Daltononderwijs kan volgen.  Een gewone campus, maar net even anders. 
XOfUD0xGWcCJA1Y3Lg5zGr4Kq0CQBdbsubUBRT0i.jpeg
Kristin Pieters van het leerkrachtenteam legt graag uit waar zij voor staan en waarin zij verschillen van het reguliere onderwijs. Kristin: 'Wat kinderen zelf kunnen, moeten ze ook zelf mogen doen. Een grondige, betekenisvolle basiskennis vinden wij heel belangrijk.  Maar we voegen er drie ingrediënten aan toe zoals een grote dosis zelfstandigheid: we leren de kinderen op eigen kracht en tempo oplossingen vinden.  Een flinke scheut samenwerking: onze kinderen zijn geen concurrenten maar sociale leerpartners die elkaar helpen. In een competitie-loze groepssfeer mag elk kind zichzelf zijn.  Ze leren met iedereen samenwerken. Dat is een goede voorbereiding op hun latere werksituatie. Kinderen krijgen hier ook kilo’s verantwoordelijkheid: we leren hen zelf aansprakelijk te zijn voor het eigen leren. Zij maken een planning.  Zij schatten in hoeveel tijd ze nodig hebben om de opdracht tot een goed einde te brengen.  Zij beslissen, voor de jongere leerlingen onder begeleiding van de leerkracht, wanneer zij tijdens de week wat doen. Nadien reflecteren ze over het proces, het resultaat en de samenwerking.'
gQLOEbeIcmmPyzYCQPHhhkNrsFG1qhByh3JizvFY.jpeg

Kristin: 'Het grote verschil met een Steinerschool bijvoorbeeld is dat wij nog meer aanleunen bij het reguliere onderwijs.  De leerinhouden komen van de leerkracht met een grote inbreng van de leerlingen, terwijl de leerlingen in een Steinerschool meer inspraak hebben in de leerinhouden.  Leerkrachten vertrekken daar vanuit de input van de leerlingen en proberen zo de leerplandoelen en eindtermen aan de activiteiten te koppelen.

Voor ons zijn de leerplandoelen en de eindtermen van het GO! onze richtlijn.  Onze leerlingen behalen dus dezelfde doelen als in een reguliere school, alleen de aanpak en manier van werken is anders.  We zetten veel meer in op samenwerken en samen tot een oplossing komen. 

Perfecte voorbereiding 

Of er ook een nadeel is aan je kind naar een daltonschool sturen? Kristin: 'Ik zie zelf niet meteen een nadeel. We streven dezelfde doelen na als het reguliere onderwijs en leren onze kinderen hun leerproces zelf in handen te nemen en bij te sturen met hulp van de klasleerkracht.  Volgens ons zijn dit dé vaardigheden voor een kind dat in deze gedigitaliseerde tijd moet opgroeien tot een volwassene.  Een leerling uit het daltononderwijs kan probleemloos overschakelen naar een gewone middelbare school want dezelfde doelen zijn bereikt. Onze leerlingen hebben bijvoorbeeld  een voorsprong op zelfstandig werken, plannen en samenwerken, dus dat zie ik als een enorm voordeel.'

ZgZTrZhsv49k2scbsbvdKxoj5BWRSexgYSJW4ZZi.png

Lore Buckinx is mama van Elien (4) en Thibe (2) en koos ervoor om haar kinderen naar een daltonschool in Hasselt te sturen.

Lore: 'Wij hebben om verschillende redenen gekozen voor de Daltonschool. De eerste reden is omdat de school om de hoek is én de speelplaats zelfs grenst aan onze tuin. Hoe gemakkelijk is dat? Ten tweede waren we superenthousiast over de info die we kregen van de school zelf en ten derde, misschien wel de belangrijkste reden, is dat mijn papa die zelf altijd leerkracht lager onderwijs in het regulier onderwijs was, me vertelde dat daltononderwijs erg goed is omdat er meer individueel naar het kind gekeken wordt en naar wat het kind echt nodig heeft.

Zelf vinden wij de 3 pijlers van Daltononderwijs heel belangrijk omdat ze in onze maatschappij heel erg nodig zijn in wat je ook doet. Een groot pluspunt is dat dit al meegeven wordt in het instapklasje. Wij maakten heel bewust deze keuze, we kampeerden zelfs een heel weekend om onze dochter ingeschreven te krijgen!

Een andere reden waarom ik voor daltononderwijs kies, is omdat zij nog steeds dezelfde schoolboeken gebruiken als het 'gewone' onderwijs. Op deze manier zal de stap naar middelbaar kleiner zijn indien ze niet naar het daltonmiddelbaar zouden gaan. Voor mij is het daltononderwijs zo een perfecte mix tussen het 'reguliere' zodat ze nooit later het gevoel hebben dat ze niet mee kunnen en toch heel veel rekening houden met het kind zelf. Naar mijn gevoel is er zo meer ruimte voor een kind om kind te zijn en zichzelf te blijven.'

Pluspunten van het daltononderwijs

Lore: 'Tot nu toe zijn mijn ervaringen in de daltonschool alleen maar positief. De leerkrachten zijn heel erg betrokken bij elk gebeuren. Bovendien is onze school is erg klein waardoor ze werken met graadklassen vanaf het instapklasje. Elien zelf komt veel meer in aanmerking met mensen van de school. Vorig jaar heeft zij enorm veel geleerd van de oudere kindjes. Graadklassen? Die zie ik als een enorm voordeel! 

Elien zelf gaat enorm graag naar school. Ze mag en kan zichzelf zijn in de klas. Voor haar betekent dit dat zij haar ding mag doen, de kat uit de boom mag kijken en niets moet zeggen als zij dit niet wilt. Hierdoor groeit ze op haar eigen tempo zonder dat iemand haar pusht. De leerkracht nodigt uit en moedigt aan maar verplicht niet.Heeeerlijk vind ik dat!

OUDERPARTICIPATIE

Als ouder mag je altijd voorstellen doen om klasactiviteiten te doen. Ouderparticipatie is een belangrijk punt in onze school. Ze vragen een actieve interesse.

Het geheim van goed onderwijs voor mij? Dat kinderen ongeacht naar welke school zij gaan altijd op alle scholen mee moeten kunnen qua leerstof. Maar wat ik vooral belangrijk vind is dat ze gewoon kind moeten kunnen zijn. Ik geloof er sterk in dat je moet kijken naar wat je kind nodig heeft. Dalton werkt fantastisch voor Elien, wie weet merken we dat Tiebe toch een andere aanpak nodig heeft en dan zullen we dit ook gaan zoeken.'
OTKy44Bo05LqnVKf9Etw2sDyv4yDa5yInXzuTfGH.jpeg


Nood aan meer info over daltonscholen? Of op zoek naar eentje bij jou in de buurt? Check dan zeker even deze website.  Via de onderwijssite van Vlaanderen vind je ook een overzicht van alle daltonscholen in Vlaanderen.