Onderwijs in Vlaanderen. Er valt wat over te zeggen. Elke ouder neemt beslissingen als het om onderwijs gaat, je beslist naar welke school je kinderen gaan en hoe je ze tijdens hun schooljaren stimuleert. Tot hier ben je mee? Oef! Maar waarop baseer je die beslissingen? Met andere woorden, hoe kies jij DE SCHOOL voor jouw kind? Wij leggen bij Maison Slash maandelijks een alternatieve onderwijsmethode onder de loep. Deze maand: LAB een nieuwe middelbare school in Klein-Brabant opgericht door onderwijsspecialisten die vinden dat het anders kan, en moet.

LAB, WASDA?

An Permentier is leerkracht in LAB in Puurs-Sint-Amands

An: “Aan een wildvreemde uitleggen waarvoor ’t LAB precies staat, is niet zo eenvoudig. Eigenlijk maken wij gebruik van de ruimte die we als school van de overheid krijgen en zo slagen wij erin om onderwijs op een innovatieve manier te organiseren. Bovendien zijn alle leerkrachten van LAB heel de week op school aanwezig. Een heel belangrijke voorwaarde om te komen tot een leerproces waarin onze leerlingen centraal staan én om hechte gedreven lerarenteams te vormen. Elke leerkracht op LAB is enerzijds vakexpert en anderzijds coach van het leerproces van de leerlingen. Als vakexpert ontwikkelen we lesmateriaal, geven we instructies of masterclasses en staan we in voor de evaluatie van het leerproces van onze vakken. Als coach helpen we leerlingen bij het ontwikkelen van belangrijke vaardigheden als plannen, samenwerken, zelfstandig werken en initiatief nemen.”

IkiQbZ1MkJiegg1xP9a5bPbZaFy7RuEIv0nNeHcO.jpeg

INDIVIDUEEL LEREN

“Bij LAB volgt elke leerling zijn eigen individuele leertraject: per vak delen we onze leerlingen in in drie niveaus. Zo krijgt elke jongere de ondersteuning of uitdaging die hij of zij nodig heeft. We bieden een groot deel van de leerstof aan in vakoverschrijdende projecten waarbij we leerlingen zowel de relevante theoretische kennis aanleren als de praktische toepassingen ervan laten ervaren. We merken bijvoorbeeld ook dat leerlingen tijdens deze projecten makkelijker tot diepgaand leren komen en een hogere leermotivatie tonen.”


De grootste verschillen met een traditionele middelbare school? An: “Awel, dat de leerlingen de leerstof niet echt gedoceerd krijgen. Ze verwerken die zelf aan de hand van teksten, audiofragmenten, filmpjes, labo’s. Het werken aan de opdrachten doen ze in de gezamenlijke ruimte waar ze begeleid worden door de coaches. Af en toe volgen ze masterclasses en krijgen ze de kans om tijdens Q&A’s specifieke vragen aan de vakcoach te stellen. Door zelf op onderzoek uit te gaan, verhoogt de interesse en hierdoor ook de leerwinst. Per leerjaar doorlopen de leerlingen verschillende projecten. Zo heet één van de projecten uit het eerste jaar ‘Cities of the future’. Het hoofdthema van dit project is ‘duurzaamheid’. De teksten voor Nederlands sluiten, net als de leerstof voor techniek, natuurwetenschappen, aardrijkskunde, artistieke opvoeding, geschiedenis, cultuurbeschouwing, wiskunde en Frans, aan op het thema. Op het einde van het project leveren de leerlingen een eindproduct af en ze verdedigen ze hun werk voor een jury.”


“Nog een groot verschil is dat de leerlingen niet in klassen zitten. Ze zijn allemaal deel van de grote groep en krijgen elk hun individuele projectrooster gebaseerd op hun niveau per vak. Op dat rooster vinden ze terug wanneer ze lichamelijke opvoeding, artistieke opvoeding, masterclasses enz. hebben. Elke dag krijgen de leerlingen een uurtje ‘sport en spel’. Dit doen we om ze echt te laten ontspannen en bewegen tussen het werken door. De leerlingen kunnen kiezen tussen verschillende activiteiten: just dance, wandelen, stratego spelen in het bos, stelten lopen of skaten.’

“Vroeger had ik het gevoel dat ik mezelf constant moest klonen om elke leerling de nodige begeleiding te geven. Op LAB heb ik dat gevoel niet meer”

sWN5R3mPlx6WINqk7vlutvwe423N7ltcbnpwkH6a.jpeg

Zelfstandig leren

Ook voor de leerkracht zelf is deze manier van werken totaal anders vergeleken met het traditionele onderwijs. An: “Het materiaal dat we maken moet zo worden opgebouwd dat leerlingen het quasi zelfstandig kunnen verwerken. We moeten bij het ontwikkelen wel rekening houden met de verschillende niveaus. Elke week zitten de coaches van een leerjaar drie lesuren samen om te overleggen en projecten uit te werken. Op deze manier weet iedereen waar de andere coaches met hun vak aan het project koppelen. Het co-teachen is een groot verschil. Tenzij ik een masterclass geeft, sta ik altijd met meerdere coaches bij een groep leerlingen. Dit zorgt ervoor dat het begeleiden van de leerlingen rustiger kan. Toen ik in mijn vorige school techniek gaf aan groepen van 20 leerlingen had ik dikwijls het gevoel dat ik mezelf zou moeten kunnen klonen om iedereen de nodige begeleiding te geven. Op LAB heb ik dat gevoel niet meer."

 “In het begin moest ik wat wennen aan het feit dat ik geen 100 keer per dag ‘mevrouw’ hoorde. Maar na een tijdje voelde het heel normaal aan.”

 T358bASJR9yKAO8tUqwuqU43fANUkEqwzeqRai52.jpeg

De grootste voordelen
An: ‘We zetten van in het eerste jaar heel erg in op zelfstandigheid en reflectie bij de leerlingen. Dit maakt dat onze leerlingen bijna automatisch gedreven zijn om hun leerproces mee te sturen. Het samenwerken is een grote troef. Het gevoel dat je als leerkracht krijgt als je weet dat je altijd op je collega’s kan rekenen is gigantisch veel waard. De leerlingen noemen hun coaches bij de voornaam. In het begin moest ik wat wennen aan het feit dat ik geen 100 keer per dag ‘mevrouw’ hoorde. Maar na een tijdje voelde het heel normaal aan.’

"Door als coach met de leerlingen te werken, leer ik hen beter kennen en kan ik ze dikwijls beter begeleiden. Coaches en leerlingen gaan op een respectvolle manier met elkaar om. Dat geeft een heel positieve werksfeer"

 

"We krijgen regelmatig geïnteresseerde scholen op bezoek. Onze bezoekers zijn altijd erg onder de indruk: de zelfstandigheid van onze leerlingen, de gedrevenheid van ons team: je merkt duidelijk dat de bezoekers inspiratie halen uit wat wij doen. En om je gerust te stellen: net als in andere scholen moeten onze leerlingen de eindtermen behalen op LAB. Leerlingen die uit andere scholen komen, kunnen zeker nog instromen. Ze krijgen dan eerst een soort detoxperiode waarin we ze laten wennen aan onze manier van werken.  Geleidelijk aan verhogen we het tempo zodat ze samen met de andere leerlingen aan de projecten kunnen werken. Mijn oudste dochter heeft zelf net het eerste jaar doorlopen op LAB. Het is ongelooflijk om te zien hoe zij en en vele van haar medeleerlingen zijn opengebloeid. Ze nemen hun studie zelf actief in handen, ontdekken dat ze uit fouten maken veel kunnen leren en dat ze in groep sterker staan dan alleen. De aanpak van LAB werkt voor veel kinderen en ze komen graag naar school, allé, de meest dan toch (lacht).”

l5jOiDRJdDbHyRj8geMPwxEHiPj30itpKJk5Ksw3.jpeg


Kelly (40) is mama van Hazel (13) en Trude (10)
Kelly: “De keuze maken voor een middelbare school was een zoektocht.  Veel van Hazels klasgenoten kozen voor het VKO in Opwijk maar na een bezoekje tijdens de opendeurdag waren we niet overtuigd. We zagen haar verloren lopen in de massa. In haar lagere school werken ze ervaringsgericht met veel insteek uit het methodeonderwijs. Wij zagen Hazel niet direct in het ‘traditionele’ onderwijs. Een lesje puur theorie volgen in de klas en dan een toets om te oordelen of ze het wel heeft ‘begrepen’ heeft? We zagen haar zo al blokkeren. Toen kwam een vriendin met het fijne nieuws. Er kwam een nieuwe school in Sint-Amands, eentje met een heel andere manier van werken.  Ze noemen het gedreven onderwijs! Ik ging direct een kijkje nemen op de website. We namen contact op en enkele dagen later kwam er iemand van LAB bij ons thuis om een persoonlijke infoavond te geven.  We waren direct verkocht!


Goesting om te leren

Benieuwd naar enkele highlights waarom Kelly en Hazel zo zot zijn van deze school?
“Aan het einde van het schooljaar was de talentenweek waarbij de leerlingen mochten kiezen uit musical, sport, Harry Potter… Hazel koos voor musical en maakte zo kennis met acteren, zingen, dansen… Alles was in handen van de leerlingen zelf,” vertelt Kelly. “Ze brachten de musical: ‘De mestkever van het geluidshuis’.  Op een week verwezenlijkten ze een echte musical met een prachtig resultaat. Nog een absoluut voordeel van LAB is dat je als ouder zelf een afspraak met de coach indien je vragen hebt. Je merkt dat de leerkrachten echt het beste voor hebben met je kind. Bij een overlegmoment is je kind zelf ook altijd aanwezig.  Zo praten ze niet enkel met jou als ouder maar ook met je kind wat altijd positief en opbouwend werkt.
En zo kan ik nog een tijdje doorgaan. Een fietspool waarbij op verschillende punten leerkrachten staan om samen met de kinderen de eerste weken samen naar school te fietsen. Taalstages, ouderparticipatie en ruimte voor interessante excursies zoals toneel, kunst, exploratie. Het kan allemaal in LAB. Zo maakt deze school onderwijs dat je kind goesting geeft om te leren. Waar je ervaart waarom je iets leert, waar je inzicht krijgt in jezelf en ontdekt hoe je het best al die kennis verwerkt.  Een school waar je ook leert omgaan met tegenslag of frustaties, en weer je motivatie leert te vinden!”

Meer info nodig over LAB? Check dan zeker eens Facebookpagina, daar kan je onmiddellijk in contact komen met de school.