Zelf een school oprichten, kanda? Slashparent Elke deed het jullie voor! Niet omdat ze het allemaal
wist, integendeel. Ze wist alleen dat ze in haar buurt geen middelbare school vond die paste bij haar zoon. Spoiler alert: dit is geen DIY-les “Maak
je eigen middelbare school”, maar een kijkje over de schouder van een betrokken
mama van twee die zichzelf overtrof uit noodzaak en idealisme. Daarbij trakteert ze
ons op 7 inzichten die je thuis kan toepassen.

Jeetje Elke, what were you thinking?

“Een school oprichten stond niet op mijn bucketlist hoor! Zonder kinderen, had ik er nooit aan gedacht. Maar nood breekt wet. Mijn oudste zoon was een blije leerling op de lokale Freinet-school. Toen hij in het derde leerjaar zat, vonden we geen middelbare school in de buurt met net zo’n persoonlijke aanpak en zonder autoritaire leerkracht-leerlingrelatie. Want geef toe: volwassenen weten het toch niet altijd beter dan kinderen.”

’t Zal niet zijn! Handen in het haar en dan maar een school oprichten?

“Van het één kwam het ander: samen met enkele ouders en leerkrachten vormden we een werkgroep en bezochten we scholen in België en Nederland. Alles kreeg vorm en, toen het ESF Vlaanderen onze steunaanvraag goedkeurde, hadden we ook de middelen om een school from scratch op te richten. En zo ontstond DE MET-school, een burgerinitiatief als het ware. 'De MET' is streektaal voor het dorpsplein waar iedereen samenkomt, de markt dus. Het Griekse woord voor marktplein 'Agora', is ook een type onderwijs waar wij ons op baseerden, maar we hebben het dus gewoon wat vervlaamsd en kwamen uit bij 'de MET'.”

Hoera zeg. Hoe voelt dat na twee jaar “echt” zijn?

“Keigoed! We zien ondertussen dat onze aanpak werkt. Ik creëer en onderneem graag, en ik streef daarbij naar een positieve impact. Door mijn vragen van toen kan ik vandaag oplossingen ontwikkelen voor anderen. Dat is meer dan ik had durven hopen.”

Daar zeg je zoiets: met welke basisideeën van DE MET kunnen we thuis aan de slag?

“DE MET-principes zijn geen magische schoolformule, je kan ze ook prima thuis toepassen. We vertrekken vanuit de eigenheid van elke jongere en ontdekken samen hoe zij of hij het best leert en doelen bereikt. Elke leerling stelt een eigen weekplanning op. Daarbij kunnen ze kiezen uit een aantal instructiemomenten voor bijvoorbeeld Wiskunde, Frans,.., inspiratiesessies, presentaties van medeleerlingen, sportmomenten enzovoort. Daarnaast werken ze dan zelfstandig of in groepjes aan hun taken voor bepaalde vakken en de challenges die ze kozen. Natuurlijk hebben ze ook elke week een gesprek met hun coach en elke dag een kringgesprek."

 7x DE MET-principes 

1. Ken jezelf, ken je kind

"Alles begint met zelfkennis. Als je bewust bent van je eigen patronen, angsten en valkuilen ben je ook alerter voor wat er rond je gebeurt. Maak je tijd om te luisteren, te observeren? Durf je kwetsbaarheid tonen? Wij gaan ervan uit dat de beleving en emoties van kinderen evenwaardig zijn aan die van volwassenen. In een evenwichtige relatie stellen jongeren zich meer open en durven ze zichzelf te tonen. Zelfkennis is een belangrijke competentie en een speerpunt in onze werking." 

2. Geef vrijheid, vraag verantwoordelijkheid

"We hebben geen schoolbel en toch zit iedereen op tijd in de klas. Onze jongeren leren stap voor stap hoe vrijheid en verantwoordelijkheid samen gaan. Zo leert mijn zoon momenteel wiskunde in z’n eentje en niet klassikaal. Dat gebeurt in overleg met zijn coach en de vakexpert. Elke kind is anders, maar er zijn altijd domeinen waarbij je inspraak kan geven. Tijdens de sluiting van de school door de Covid-19 regels, zagen we een grote mate van zelfstandigheid bij onze leerlingen. Dat was een opsteker."

3. Show’em you care

"Leren, da’s vallen en opstaan. Als jongeren het gevoel hebben dat ze op ons kunnen rekenen, voelen ze zich veilig en durven ze meer. Dus biedt onze methode, naast vrijheid, ook intensieve persoonlijke opvolging. Een van de grootste cadeaus die je, ook als ouder, aan je kind kan geven is tijd, aandacht en betrokkenheid."

4. Start with the WHY

"Kleuters vragen eindeloos “Waarom X? Waarom Y?”. Eigenlijk verandert dat nooit. Efkes uitleggen waarom je iets zus of zo doet. Waarom je dit en dat verwacht. Dat geeft jongeren de kans om een visie en motivatie te ontwikkelen. Als ze zelf inspraak krijgen in “hoe” ze doelen mogen bereiken, creëert dat ook meer inzet. Dat is de reden waarom onze leerlingen van bij de start hun eindtermen kennen: ze weten wat we met hen willen bereiken, en ze bepalen mee hoe ze dat zullen doen."

5. Kerncompetenties in plaats van reproductie

"Historisch bewustzijn. Culturele voeling. Kritisch denken. EQ. Dat vraagt meer dan kennis alleen. Ervaringen tellen dubbel. We motiveren jongeren om zelf onderwerpen en manieren aan te brengen om hun competenties te ontwikkelen: een docu in elkaar boksen, een stage lopen, een groepswerk maken ... Ook thuis kan je kennis in praktijk omzetten. Jezelf evalueren hoort daarbij: heb ik nog hulp nodig of ben ik al een expert? Alweer zelfreflectie!"

6. Check-in, check-uit

"Breek de dag, tik een eitje – en vertel elkaar eens hoe het gaat. “Wat houdt me bezig, wat maakt me nu blij of verdrietig.” Je gehoord voelen en leren luisteren: schoner kan de dag niet starten! En ook ’s avonds kan je tijd maken om te sharen wat er goed of minder goed ging. Wij starten en stoppen elke schooldag met zo’n kringgesprek."

7. Aanvaard ongelijkheid

"Watte? Tja, als ouder van twee zonen, weet ik dat elk kind een andere aanpak nodig heeft. Dus ja, we behandelen ze niet gelijk, maar wel evenwaardig. Net omdat elk kind even veel waard is, geloven we in die “op maat” benadering. Als je leest over leerstijlen herken je jezelf en je kind(eren) al gauw in één of andere stijl: leren door te experimenteren, door te lezen, te luisteren enz. Het is toch zonde om one-size-fits-all te kiezen terwijl je wéét dat vele kinderen dan uit de boot vallen. Vele wegen leiden naar Rome ..."

...En er is maar één weg naar DE MET?

"Neen zelfs niet! En dat veranderde heel snel. We openden dit schooljaar een school in Sint-Katelijne Waver en volgend schooljaar starten we in Tielt-Winge. Elk schooljaar een nieuwe school! En er is nog vraag in andere regio’s, blijkbaar is er nood aan dit soort onderwijs. Hoewel het soms overweldigend is, willen we graag zoveel mogelijk jongeren en ouders de kans bieden om voor onze methode te kiezen. Maar schaal mag de kwaliteit niet aantasten, dus dat is zoeken naar de juiste balans."

Balans zoeken: dat kennen onze Slashparents! Hoe fiks jij dat thuis? Is het daar MET of eerder ZONDER jou?

"Ha, goeie vraag. DE MET is mijn passie en ik zou er elk moment mee bezig kunnen zijn. Van mijn ouders, die samen een zaak hadden, leerde ik dat je werk niet naar huis moet meenemen. Ok, dat lukt niet altijd. Maar ik waak erover dat mijn gezin nooit op de tweede plaatst komt. Dat zou ook niet kloppen met mijn visie hé."

To-taal niet! Merci voor je tijd en veel succes. 

Meer info over DE MET vind je op www.demet.eu.
Benieuwd naar meer alternatieve scholen? Lees dan zeker dit overzicht eens dat we eerder bij elkaar schreven!