Musically, Instagram, Snapchat,... allemaal sociale media-kanalen die hyper populair zijn bij kinderen. Ook al zijn ze in principe verboden voor jongeren onder 13 jaar, daar valt niets van te merken. Dus wat doe je als jouw kind straks zo'n account aanmaakt (of al heeft)? Slashparent Katja roept alle ouders op om dringend zélf wat mediawijzer te worden. Pas dan kunnen we onze kinderen opvoeden tot  kritische online burgers. Yep, she's got a point, no? KATJA: Toen mijn dochter op 10-jarige leeftijd op Facebook wou, kon ik enkel "nee" zeggen. Want de minimumleeftijd is 13 jaar. Echter, wat ik al snel begreep is dat gewoon "nee" zeggen haar niet verder helpt. Kinderen willen in 2017 door de toenemende mediamogelijkheden altijd verbonden zijn met hun vrienden en contacten. Voor hen, en ook voor vele ouders als ik, zijn deze virtuele contacten namelijk even echt als een gesprek in de zetel. Sociale media verbieden, is voor mij alvast dus geen optie. Daarentegen moeten we onze kinderen zo goed als we zelf kunnen begeleiden. Zowel in hun eerste zoekende pasjes online, als wanneer ze dan toch al die “veilige” grens van 13 jaar zijn gepasseerd. (Want dan stoppen de uitdagingen niet, integendeel!) Sociale media verbieden, is voor mij alvast geen optie. Daarom moeten we dringend meer aandacht besteden aan mediawijsheid. Mediawijsheid leert zowel (groot)ouders als jongeren kritisch omgaan met media en ze te gebruiken. Geen gemakkelijke opdracht, omdat ook veel ouders nog best wat te leren hebben op dat vlak! Ik hoor maar al te vaak dat mediawijsheid bijbrengen de taak is van de school.  Echter vergelijk het met fietsen. Ook al krijgt een kind dat niet kan fietsen op school een loopfietsje om er toch bij te horen,  je moet als ouder nog steeds je kind fatsoenlijk leren fietsen in een veilige omgeving. Anders zal het nooit alleen naar school kunnen met de fiets. Kinderen maken vooral thuis het meeste gebruik van media. Daarom is het superbelangrijk dat wij ouders onze kinderen helpen om op te groeien als kritische online burgers. Hoe? Tja, je kan af en toe zelf "meespelen” online. Durf vooral te kijken naar wat je kinderen doen. Ga een open gesprek aan over wat ze leuk vinden en waar ze schrik voor hebben. Kinderen denken al vaak dat ze enkel gewaardeerd zijn als ze veel likes krijgen. Praat met je kind over deze like- cultuur en leer hen dat dit niet het enige is dat telt. Ook in de offline wereld moet je kind sowieso leren voor zichzelf op te komen.  Schermen ze niet af van wat leeft in hun wereld. Leer hen wat respect is. Cyberpesten gebeurt dan wel online, maar ook op de speelplaats zijn kinderen soms erg gemeen. Ook in de offline wereld moet je kind sowieso leren voor zichzelf op te komen.  En moeten we ze opvoeden wat kan en wat mag. Leer hen wat respect is, en wat wel en niet past online, in plaats van ze af te schermen van wat leeft in hun wereld. Mijn visie als moeder is dat we meer aandacht moeten benutten aan sociale media als een bron van plezier, warme connecties en om kennis te delen. Een plaats waar respect is voor elkaar en waar vrienden samen leren, spelen en groeien. Uiteraard zijn niet alle ouders even beslagen over wat er zich online afspeelt. Maar doe daar DRINGEND iets aan. Begrijp waar je kind mee bezig is! Word zelf mediawijzer zodat je je kind veilig en met een gerust hart kan begeleiden. Gelukkig zijn er vandaag heel veel plaatsen waar je terecht kan om advies in te winnen als je angst hebt over wat wel en niet kan online, en  over de nieuwste apps en trends. Dit zijn de beste: Ikbeslismediawijs, mediawijsheid en sCool. Mijn top tip?  Durf je te begeven in de leefwereld van je kinderen en ontdek samen het positieve van “sociale media”. katjaSlashparent Katja Schipperheijn is in de eerste plaats trotse mama van 2 dochters die haar dagelijks inspireren. Samen met hen is ze sinds enkele jaren bezieler van sCool, een oefenplatform voor mediawijsheid in lager onderwijs. En van sCooledu.org, een ecosysteem voor ouders, leerkrachten en kinderen rond mediawijsheid.