Jeroen Platteau

Is cultuurkenner/papa van Rosie (4j)/filantroop en nieuwlichter in het diepst van zijn gedachten.