Wij zijn altijd zo ontzettend blij als de Sint straks zijn boot weer neemt richting Spanje. Nog een paar dagen (check je aftelkalender nog maar eens goed) in rechte lijn naar Sint-day, en pas dan kunnen we eindelijk weer ademhalen. Dan mogen we weer stoppen met liegen en mogen we de veelvuldige samenzweringspacten achterwege laten. Want als je een beetje afstand neemt van het verhaal, is het toch wel straf hoe erg we allemaal een potje staan te liegen samen! De hamvraag is: wanneer en hoe onthul je het geheim van Sinterklaas?

Iedereen herinnert zich wel hoe het was om de waarheid over Sint en piet te ontdekken?  Meteen daarna stel je even àlles in vraag. Want 'wacht, écht iedereen zit in het complot?! De juf, de bakker, de postbode, oma, ...jullie?!' De wereld schuift even van onder je voeten weg en de ontdekking is de eerste stap naar de volwassenheid. Je beseft plots dat iedereen je kan staan beliegen zonder dat je het voor één meter door hebt. Eye opener en goede levensles voor later.

Veel ouders krijgen dan ook  morele wroeging éénmaal als hun kind begint door te vragen. En terecht. Het sinterklaasverhaal is écht prachtig voor jonge kinderen die het sprookje helemaal beleven, voor kinderen die fictie en realiteit nog niet uit elkaar kunnen halen. Maar een geheim in stand houden door een web aan leugens te verzinnen, kan je onmogelijk pedagogisch verantwoord noemen (of anders gezegd: kom achteraf niet klagen dat je kind jou nooit de waarheid vertelt) .

Zeg mij wanneer

Dus wanneer onthul je het geheim van Sinterklaas dan? Volgens pedagoge Nathalie Haeck moet je eerst inschatten hoe groot het geloof is bij je kind.  Als er een pak praktische vragen komen, dan weet je dat er een vermoeden is.  Zo kan je kind al enkele weken vragen hoe de piet door die schoorsteen van het nieuwbouwhuis kan? Een schoorsteen waarvan we allemaal gezien hebben dat de pijp maximaal 10cm diameter is.

Als de kritische vragen de overhand nemen, dan is het tijd voor een babbel. Maar hoe o hoe begin je aan zo'n gesprek? Je kan voor de easy way gaan, de boel negeren en hopen dat je kind alles zelfstandig uitvist. Of je kan de kritische vragen van je kind gewoon terugkaatsen. "Wat denk je zelf?" Geef hen de ruimte om alles te vragen. Op deze manier kunnen er dingen beginnen te dagen en dat is een 'smoother way' richting harde waarheid. Maar hou ook zeker rekening met de leeftijd, zegt Haeck.  Ieder kind ontwikkelt zich namelijk op zijn eigen ritme. Sommigen zijn klaar voor de waarheid op 6 jaar, anderen pas op 9 (sommigen nooit, denken wij). Weet wel dat éénmaal in het 5de leerjaar, de meeste kinderen het grote geheim kennen.

Weg met de morele wroeging

Goed, je hebt jarenlang 'gelogen', hoe leg je zoiets uit? Volgens Haeck kom je er gemakkelijk mee weg door de geschiedenis van Sinterklaas te vertellen. Sinterklaas heeft wel degelijk bestaan. Hij was een man die vooral voor de arme kinderen veel heeft gedaan. Toen hij dood ging, zijn we hem blijven herdenken door hem elk jaar op pad te sturen met cadeautjes, niet enkel voor de arme maar vooral de brave kinderen. Schoon verhaal, toch?

Wil je helemaal een proper geweten? Verontschuldig je nog even voor de leugens. Vertel dat je dit gedaan hebt omdat het een feest moet blijven voor kinderen.  Het sinterklaasfeest is inderdaad bedacht door grote mensen om kinderen te verrassen. En dat feest zal -ondanks de ontdekking van het geheim -  niet veranderen. Geef vervolgens je kind de tijd om zijn emoties en onbegrip te uiten. Vaak komen ze terecht in verschillende stadia, zelfs beetje vergelijkbaar met rouw: ontkenning, boosheid, verdriet,...

Nu niet verklappen!

Als jij ook een flapuit hebt zitten, is het misschien handig om je babbel nog even door te zetten. Je wilt niet dat jouw kind het feest bederft voor de rest van de klas of voor broers en zussen.  Spreek je kind daarom aan op zijn verantwoordelijkheidsgevoel. Laat je kind zich groot voelen.  "Jij bent nu een weter, net zoals de grote mensen". "Je kent het geheim, want je bent nu groot genoeg".

Nog niet voldoende? (nope, bij ons ook niet). Hou dan de dreiging van de gouden regel achter de hand.  Want om er voor te zorgen dat niemand het geheim van Sinterklaas zomaar verklapt is er een gouden regel. Die gouden regel houdt in dat als je het grote geheim van Sinterklaas verklapt aan een kleiner kind,  je geen cadeautjes meer krijgt. Works every time!